Doç.Dr. Polat TUNÇER | Düşünür Yazar | Dusunur Yazar

Yazar: Doç.Dr. Polat TUNÇER

Yazar Hakkında

avatar

1960 Yozgat doğumlu olan yazar, evli olup, Hesna Pınar ve Hilal Pelin olmak üzere iki kızı babasıdır. Halen 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olup, Gazi Üniversitesi İİBF. Kamu Yönetimi mezunudur. Yüksek Lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalında, doktora çalışmasını ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yapmıştır.

Kamu Yönetimi ve Etik: Rant

Kamu yönetimi devletin, bir başka deyişle kamunun kaynaklarını kullanma imkân ve fırsatı verdiği için cezbedicidir. Kamu yönetimi kendisine verilen yetkiyle kamu adına hizmet üretmek ve ihtiyaçları karşılamakla yükümlüdür. Ancak kamu kaynaklarını kullanma yetkisi, bu kaynakların istenildiği gibi dağıtılacağı anlamına da gelmez. Fakat, bu büyük kaynağa gözünü diken ve kamu yararından çok bireysel çıkarların gözetilmesini amaçlayan grupların faaliyetleri çağlar boyu süregelmiştir. Hizmet kamu yönetiminin hukuki ve ahlakı temel borçları arasında yer alır. Ancak, temel sorun kamu hizmetleri görülürken, kamu yararı yerine Rant paylaşımının öncelik arz etmesidir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarını kullanma yetkisine sahip yöneticilerin çıkar odakları tarafından Rant ekonomisinin bir...

Devamını Oku

Sanal Mezuniyet Törenleri

Mezuniyet töreni; öğrenci, anne, baba, kardeş ve eş için son derece önemli olan bir törendir. Pek çok öğrenci, mezuniyetini hayal ederek (4-6 yıl arasında) yıllarca emek veriyor; anne-baba ve kardeşler, yüzlerce km uzaktan mezuniyet törenine katılmak için kampusları dolduruyor. Ne için? Sanal diploma törenleri için mi? Törenlere katılan öğrencilerin büyük bir bölümü, mezun durumda olmadıklarını bilirken, bunların yakınları da mezun olmadıkların bilmeden, onların mezuniyet sevincini paylaşmaktadırlar. Nereden bilebilir ki tamamen sanal ve göstermelik bir törenin bir parçası olduğunu.Adı üstünde mezuniyet töreni, eğer bir kişi mezuniyet törenine katılıyor ya da birilerini davet ediyorsa, mezun olmuş demektir. Onlara açık açık şu...

Devamını Oku

Akıl Gözü ve Sevgi Dili

  Siyasî hayatımız bir türlü, normalleşme sürecine girmedi, giremedi. Hep uçlarda geziniyor. Bir türlü istikrar bulmuyor. Bu toplumsal sancının kökenleri tâ Tanzimat dönemine dayanmaktadır. Batılı mı olacağız, doğulu mu bir türlü istikameti tutturamadık. İki cami arasında kalmışız gibi bir o yana bir bu yana salınıp duruyoruz. Bu arada namazın vakti geçip gidiyor. Asıl olanı, bırakıp ferileriyle uğraşıyoruz. Amacımız üzüm yemekken, bekçilerle uğraşıyoruz. Bu da bize vakit kaybettiriyor. O geri getirilemez ve yerine herhangi bir şey konulamaz ve en değerli unsur olan zamanı kaybediyoruz ve böylece hep muassır medeniyetin gerisinde kalıyoruz. Enerjimizi hep birbirimizi yemeye harcıyor, bu nedenle de yerimizde saymak...

Devamını Oku

Yönetim ve Etik- II

Yönetim sorunlarının büyük bir bölümü, etik ilkelere uygun hareket edilmemesinden kaynaklanır. Zira toplumsal zihin yapımız, etikle ilgili konuları yorumlarken ve günlük hayatta ahlak olarak nitelendirirken, kendisine has bir özellik gösterir. Böyle olması da kaçınılmazdır. Zira, etik evrensel boyutta düşünürken, ahlak yerel boyutta konulara değinir. Bu nedenle de her toplumun kendi ahlak yasaları oluşur. Toplumun ahlakî değerleri ise ister istemez kamu yönetiminin işleyişi ve verimliliği üzerinde oldukça etkilidir. Zira, medenî toplumlarda etik kurallara uyamayan ve ahlak dışı olarak kabul edilen pek çok davranış, gelişmemiş ya da az gelişmiş toplumların kamu yönetimi sisteminde gayri ahlaki olarak görülmez. Az gelişmiş ülkelerin kamu...

Devamını Oku

Filistin Tamam da Doğu Türkistan!?

Ben bildim bileli Doğu Türkistan’daki zulüm devam eder; ancak nedense ülkemizde bu zulmün yankıları Filistin meselesi kadar yankı bulmaz. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Çin güçlü bir ülke, bu nedenle ilişkilerimiz bozulmasın mı istiyoruz? Sessizliğimiz kabullenmeden değilse korkudan mı beceriksizlikten mi kaynaklanmaktadır? Bilmiyorum! Ama Çin’in İsrail’den kalır bir yanının olmadığını biliyorum. Kime ve neye göre tavrımızı belirliyoruz? Anlamıyorum!.. Türk Cumhuriyetleriyle ilgili politikamızın işlerliğini görmek ve hissetmek istiyorum. Dünya artık meselelerini geleneksel savaş yöntemleriyle çözmeyi çoktan bırakmış durumda, her gecen gün, yeni yol ve yöntemler devreye girmektedir. Haklı davanızı dünya kamuoyuna iyi anlatmak gerekiyor; güçlü değilseniz haklı olmanız da yetmiyor. Doğu Türkistan’ın...

Devamını Oku