Doç.Dr. Polat TUNÇER | Düşünür Yazar | Dusunur Yazar

Yazar: Doç.Dr. Polat TUNÇER

Yazar Hakkında

avatar

1960 Yozgat doğumlu olan yazar, evli olup, Hesna Pınar ve Hilal Pelin olmak üzere iki kızı babasıdır. Halen 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmakta olup, Gazi Üniversitesi İİBF. Kamu Yönetimi mezunudur. Yüksek Lisansını Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalında, doktora çalışmasını ise Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında yapmıştır.

Türk Kamu Yönetiminin Sorunları: Kültürel Yozlaşma

Yönetim sistemlerinin seçimi ve dönüşümü kültüre dayanır. Demokratik rejimlerin tercih edildiği ülkelerde kültürün gelişmiş ve değerlerin korunmuş olması gerekir. Toplumu bir arada tutan kültür aynı zamanda bireylerin kamu yönetimine karşı sorumluluklarının da bilincinde olmasını sağlayan bir unsurdur. Günümüzün kabul görmüş yönetim anlayışı olan demokratik rejimlerin, nitelikli ve sorumluluk sahibi insanlara ihtiyacı vardır. Kültür; toplumun, aynı zamanda yönetimin yapısını ve işleyişini derinden etkiler. Kültürün yozlaşması, hem toplumsal çöküntüye hem de kişilik kaybına yol açar. Diğer yandan değerlerini yitirmiş ve kültürel yozlaşmaya duçar olmuş bir topumdan nitelikli yöneticilerin çıkmazı beklenemez. Hemen hemen bütün ülkelerde pek çok kamu yönetimi sorunuyla karşılaşmak mümkündür....

Devamını Oku

Kamu Yönetimi ve Etik: Rant

Kamu yönetimi devletin, bir başka deyişle kamunun kaynaklarını kullanma imkân ve fırsatı verdiği için cezbedicidir. Kamu yönetimi kendisine verilen yetkiyle kamu adına hizmet üretmek ve ihtiyaçları karşılamakla yükümlüdür. Ancak kamu kaynaklarını kullanma yetkisi, bu kaynakların istenildiği gibi dağıtılacağı anlamına da gelmez. Fakat, bu büyük kaynağa gözünü diken ve kamu yararından çok bireysel çıkarların gözetilmesini amaçlayan grupların faaliyetleri çağlar boyu süregelmiştir. Hizmet kamu yönetiminin hukuki ve ahlakı temel borçları arasında yer alır. Ancak, temel sorun kamu hizmetleri görülürken, kamu yararı yerine Rant paylaşımının öncelik arz etmesidir. Bu bağlamda, kamu kaynaklarını kullanma yetkisine sahip yöneticilerin çıkar odakları tarafından Rant ekonomisinin bir...

Devamını Oku

Sanal Mezuniyet Törenleri

Mezuniyet töreni; öğrenci, anne, baba, kardeş ve eş için son derece önemli olan bir törendir. Pek çok öğrenci, mezuniyetini hayal ederek (4-6 yıl arasında) yıllarca emek veriyor; anne-baba ve kardeşler, yüzlerce km uzaktan mezuniyet törenine katılmak için kampusları dolduruyor. Ne için? Sanal diploma törenleri için mi? Törenlere katılan öğrencilerin büyük bir bölümü, mezun durumda olmadıklarını bilirken, bunların yakınları da mezun olmadıkların bilmeden, onların mezuniyet sevincini paylaşmaktadırlar. Nereden bilebilir ki tamamen sanal ve göstermelik bir törenin bir parçası olduğunu.Adı üstünde mezuniyet töreni, eğer bir kişi mezuniyet törenine katılıyor ya da birilerini davet ediyorsa, mezun olmuş demektir. Onlara açık açık şu...

Devamını Oku

Akıl Gözü ve Sevgi Dili

  Siyasî hayatımız bir türlü, normalleşme sürecine girmedi, giremedi. Hep uçlarda geziniyor. Bir türlü istikrar bulmuyor. Bu toplumsal sancının kökenleri tâ Tanzimat dönemine dayanmaktadır. Batılı mı olacağız, doğulu mu bir türlü istikameti tutturamadık. İki cami arasında kalmışız gibi bir o yana bir bu yana salınıp duruyoruz. Bu arada namazın vakti geçip gidiyor. Asıl olanı, bırakıp ferileriyle uğraşıyoruz. Amacımız üzüm yemekken, bekçilerle uğraşıyoruz. Bu da bize vakit kaybettiriyor. O geri getirilemez ve yerine herhangi bir şey konulamaz ve en değerli unsur olan zamanı kaybediyoruz ve böylece hep muassır medeniyetin gerisinde kalıyoruz. Enerjimizi hep birbirimizi yemeye harcıyor, bu nedenle de yerimizde saymak...

Devamını Oku

Yönetim ve Etik- II

Yönetim sorunlarının büyük bir bölümü, etik ilkelere uygun hareket edilmemesinden kaynaklanır. Zira toplumsal zihin yapımız, etikle ilgili konuları yorumlarken ve günlük hayatta ahlak olarak nitelendirirken, kendisine has bir özellik gösterir. Böyle olması da kaçınılmazdır. Zira, etik evrensel boyutta düşünürken, ahlak yerel boyutta konulara değinir. Bu nedenle de her toplumun kendi ahlak yasaları oluşur. Toplumun ahlakî değerleri ise ister istemez kamu yönetiminin işleyişi ve verimliliği üzerinde oldukça etkilidir. Zira, medenî toplumlarda etik kurallara uyamayan ve ahlak dışı olarak kabul edilen pek çok davranış, gelişmemiş ya da az gelişmiş toplumların kamu yönetimi sisteminde gayri ahlaki olarak görülmez. Az gelişmiş ülkelerin kamu...

Devamını Oku