Prof.Dr. İsrafil BALCI | Düşünür Yazar | Dusunur Yazar

Yazar: Prof.Dr. İsrafil BALCI

Yazar Hakkında

avatar

Artvin-Borçka’da doğan yazar, 1994 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Bir yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. 1996 yılında yüksek lisansını, 2002’de doktorasını tamamladı. Kısa bir süre Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalıştı. 15.11.2002 tarihinde OMÜ İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’na Yrd. Doç. olarak atanan Balcı, 08.01.2008 tarihinde doçent, 24.09.2013 tarihinde ise profesör oldu. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olan yazar, erken dönem İslâm tarihi ve siyer konuları üzerine yoğunlaşmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Güncellenme” Çıkışı Dinde Reform Talebi mi?

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya Kadınlar Günü” programında yaptığı konuşma, deyim yerindeyse gündeme bomba gibi düştü. Birçok farklı konuya temas etmesine rağmen, son dönemlerde kadını ilzam eden, onu ötekileştiren ve aynı zamanda fetva adı altında dile getirilen birtakım hezeyanlara dair açıklamaları daha çok ön plana çıktı veya çıkarıldı. Açıklamalardan memnun olan da oldu rahatsız olan da. Bunların yanı sıra “çarşı her şeye karşı” anlayışıyla hareket eden ve varlık sebebini muhalif olmaya sabitleyen üçüncü bir gurup daha bu konuşmadan rol devşirmeye çalıştı, lakin burada onları konu etmeyi gerekli görmüyorum. Daha çok Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını çarpıtan, sözlerini “dinde reform” gibi sunan, parmağın işaret...

Devamını Oku

Geleneksel İslâm Anlayışındaki Kadın Algısı ne Kadar İslâmî veya İnsanî?

1400 yıllık İslâm geleneğinde oluşmuş olan kadın algısı, Müslümanların kendi dinî, sosyal ve kültürel hayatlarının içinden çıkıp şekillenmişse de, dönüp geriye bakıldığında bu algının ne kadarının İslâmî veya insanî olup olmadığı tartışmalıdır. Kadına bakışın olumlu/olumsuz yönleri karşılaştırıldığında, ne yazık ki olumlu bir tablo sunmak çok zor, hatta imkânsız gibidir. Başta şunu belirtelim ki, geleneksel İslâm anlayışındaki kadın algısı, büyük oranda erkek egemen söylem ve bakış açısına göre şekillenmiş, süreç içerisinde dinleştirilmiştir. Dolayısıyla kadına karşı olumsuz yaklaşımı, büyük oranda din değil geleneksel ve kültürel kodların şekillendirdiğini ve bunun da süreç içerisinde din sosuyla adeta resmileştirildiğini söylemek durumundayız. Müslümanların veya dinî...

Devamını Oku

PAYLAŞILAMAYAN MİRAS KUDÜS MÜSLÜMANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın en kadim şehirlerinden birisi olan Kudüs’ün geçmişi m.ö. 19-18. asra kadar dayanır. Üç semavi din için kutsal kabul edilen şehrin önemi, petrol yatakları veya yer altı zenginliklerine sahip olduğu için değil, tamamen dinî kimliği ve tarihiyle alakalıdır. Kudüs’ün İbrânîce adı “Yeruşalayim” (Yeruşalem/Jerusalem)’dir. Arapça karşılığı “Dârusselâm” ve “Medinetüsselâm” olan bu kelime, “barış yurdu”  veya “barışın şehir” gibi anlamlara gelir, ancak ne hazindir ki, tarihi geçmişinden günümüze kadar olan süreç göz önüne alındığından Müslümanların hâkimiyeti dışındaki dönemlerde burada savaş, kan, çile ve gözyaşı hiç kesik olmamıştır. Tıpkı bu günlerde olduğu gibi. Yeri gelmişken hatırlatalım ki, Müslümanlar burayı fethettikleri zaman (16/638)...

Devamını Oku
  • 1
  • 2