İnsan, varlığın esas fenomeni… İnsan-Mekan ve Zaman..

Yeryüzü ve tüm kainat insanın içinde bulunduğu varlıklar bütünü… Bu muazzam  Makrokozmozda-mikrokozmoz insan… Müşahade eden, akleden  ve inşa eden. İlahi mesajın muhatabı ve varlığın en önemli unsuru…

Dr.Alex Carrel “İnsan denen meçhul” demiş… Bizim medeniyetimizde insana ait hususiyetler çoğunlukla, açıklanmıştır. Biz bu gerçekliği biliyoruz veya bilmek istemiyoruz…

Modern zamanlar, insanın en önemli hususiyeti düşünme kabiliyetine darbeler indiriliyor. Yeryüzü serüveni kaybedilmiş bir nimetle başlayan, onu yeniden elde etme sınavına tabi tutulan insan; hedef şaşırtılarak başka vadilerde hakikatini arıyor.

Çağımız; insan ruhunun çığlıklarını maddi imkanlarla sağlamaya çalışıyor. Maddi refahın konformist hayatın verileri toplumları huzura, mutluluğa götürmüyor…

Modern iktisat yalan söylüyor “İhtiyaçlar sınırsız” değildir. Böyle bir talep varsa da bu insanlığın serabıdır…. Göz kamaştıran ışıklar, marketler dolusu meta, göz boyayan makyajlı bir çevre modern kimliğin iflasını örtememektedir..  Aşırı tüketim ve israf, uyuşturucu ve eğlence sektörünün devasa büyüklüğü ve sonucu anarşi çağın en büyük meselesidir. Aşırı beslenme ve obezite ve buna bağlı hastalıklar ve dahası….

Dışındaki dünyaya aşırı duyarlı sosyal bir varlık haline gelen insan fert planında iflasın eşiğindedir. Aslolan ferdi hasletler: kanaat, sabır, gayret, tevekkül, itidal… nice kavramlar bizim medeniyetimizin anlam haritaları ve yön bulma pusulalarıdır. Dış dünyanın yoğun neon ışıklarının projektörleriyle gözü kamaşmış şaşkın haldedir insan… Eğer bir durum muhasebesi yapabilse… Çağının bunalımlarının çıkış noktası, bastırılan ruhun çığlıkları ve iç dünya yıkıntısının enkaz altında kaldığını fark edecek.

Çağdaş edebiyat ve kültür dünyası, bireyi kendine getirecek ürünler sunmak yerine postmodern mataryalist eğilimleri artırmaktadır.

Sesimizi duyurabilsek; hakikat uygarlığının cılız sesleri olarak nida ederiz; kendine gel arkadaş!… Kimliğini ara, özüne dön!… Yitirdiklerin özündedir. İlahi yazılımın dataları virüs saldırısına uğramış. Programın felç olmuştur. İnsanlığa  yeni bir format atılması gerekmektedir…

Modern zamanların egemen gücü kapitalizm, bu gün ki yıkımın sorumlusu sosyalizm ve diğer ideolojiler iddialarını kaybetmişlerdir.

Üstü örtülen bir hakikat vardır. Bu ilahi bir hakikat… Muhatabı insan ve eliyle mekan ve zaman…

Biz İslam medeniyeti ve onun mümtaz evladı Türk milletinin evlatlarıyız…

Hak bizimle, hakikat önümüzde özümüzdedir.

Çağrımız islamda dirilişedir.

Selam olsun yitiğini arıyanlara …