Bilinen bazı kavramlar bazen gerçeğin ifadesi için yeterli değildir.Bu nedenle dilbilim ve felesefede “ Sembolik anlam-Anlam Bilim ve işari mana” gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.Millet kavramının sosyolojide ifadesi cümlenin malumü…

Söz konusu bizim Milletimiz; Türk Milleti ise, Modern zamanların kavramları ile izah edilemeyecek bir derinlik arz eder.

Türk Milleti; Tarihi serüveni ve Milli şahsiyei ile çağdaşlarının kolay keşfedemeyeceği muazzam potansiyeli bağrında taşır.Binlerce yıllık devlet geleneği Selçuklu-Osmanlı medeniyet birikimi milletimize muazzam bir Milli – İslami şahsiyet kazandırmıştır.

İslam Dini ile tanışan Milletimizin tarihine adeta bir ilahi format atılmıştır. Tarihimizin İslam sonrası ancak bu ilahi dataların tezahürleri ile anlamlandırılabilir.

Hakim-i Mutlak olanın yazdığı bu yazılım,Milletimizin muhteşem Tarihinin ve zamana nakşolmuş izlerinin derin kimliğini oluşturur.

Asli hüviyetimize nüfuz edebilmek için sanırım genç kuşaklar sondan geriye doğru okumalar yapmalıdır.

Bu okumalar:

“Canlar canını buldum.Kovanım yağma olsun.” Diyen Yunus Emre’de;

Çanakkale ile destanlaşan “Akif ‘ te ifadesini bulan, kimliğimiz.Ordumuza ithaf edilen İstiklal marşımızla ruhumuza nakşolmuştur…

Ve Necip Fazılda; Çile şiirinde filizlenen ve yeniden uyanan Milli kimlik “Zindan dan Mehmed’e mektupta olgunlaşır. Sakarya şiirinde “Yol onun varlık onun gerisi hep angarya ” ifadesi ile zirveye ulaşır.

S.Ahmet Arvaside; Milletine hak namına sevdalı bir bilgeliğe dönüşür.

Sezai Karakoçta; “Sutunlar”da fikri destek arayan, “çağ ve ilhamında” Modern zamanlara mesaj veren bir ifade olur…

Ve Yahya Kemaller, Babanzade Ahmet Naimler…niceleri  Bu kutlu Medeniyetin bilge sevdalılardır.

Günümüzde gelişen iç ve dış hadiselere tarih aynasından bakabilmek, doğru analizler yapabilmek için; Selçuklunun dağılışı ve Anadolu beylikleri arasında Osmanlı Beyliğinin Bizans’a karşı mücadelesinin onu kapasitesinin üstünde büyük Osmanlı Cihan Devletine ulaştıran ilay-ı kelimetullah ülküsüne bağlı tarihi vetireleri iyi okumak gerekmektedir.

Bizim bütün kimliğimiz yitik hafızamızda, muhteşem mazimizde bunun üzerine bina edeceğimiz geleceğimizde olacaktır.

Değerli dost M.Halistin Kukul milletimizin yürüyüşünü şiirinde; “Rap Rap. Ya Rab….” Diye duymuştur. Bu gerçeğin ifadesidir. Geleceğimizinde ….